Mes Spaudoje

2021 12 30 UAB SEASIDE PROPERTY SKELBIA VIEŠĄ KONKURSĄ

UAB SEASIDE PROPERTY įgyvendindama projektą „UAB Seaside Property 250kWp galios nutolusi saulės elektrinė“ Nr. KK-AM-SVJ01-0147, skelbia konkursą. Pirkimo objektas: 250kWp galios nutolusios saulės šviesos energijos elektrinės įrangos, montavimo darbų ir priežiūros pirkimas. Pirkimo procedūra: konkursas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Pirkimo sąlygos: konkurso dokumentai pateikiami gavus raštišką prašymą elektroniniu paštu, asmeniškai arba per kurjerį nuo šio pranešimo paskelbimo dienos iki 2022 m. sausio 07 d. 15:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku). Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais: Artūras Jakubėnas, [email protected], tel. Nr. +37067632135. Pasiūlymų pateikimo terminas: 2022 m. sausio 14 d. 15:45 val. (Lietuvos Respublikos laiku).